رولبرینگ صنعتی KOYO

رولبرینگ کشاورزی KOYO
رولبرینگ کشاورزی KOYO
اکتبر 19, 2019
رولبرینگ مخروطی KOYO
رولبرینگ مخروطی KOYO
اکتبر 19, 2019

رولبرینگ صنعتی KOYO

این نوع رولبرینگ ها دارای سطح مقطع کمی می باشند، همچنین رولبرینگ صنعتی KOYO دارای ظرفیت تحمل بار و سختی بالا است. رولبرینگ صنعتی KOYO استوانه ای دو ردیفه عمدتا در ماشین های ابزار، تجهیزات انتقال نیرو، کارخانه های سنگ زنی و همچنین گیربکس های بزرگ مورد استفاده قرار می گیرد. اکثرا رولربیرینگ های استوانه ای دو ردیفه در طرح های NNU و NN تولید می شوند.

رولبرینگ صنعتی دو ردیفه استوانه ای با سوراخ استوانه ای و سوراخ مخروطی ساخته می شود. بیرینگ طرح NN عموما با سوراخ مخروطی ساخته می شود. در هنگام سوار کردن رولبرینگ صنعتی KOYO با سوراخ مخروطی امکان بدست آمدن لقی داخلی شعاعی می آید.