بلبرینگ کف گرد SKF

بلبرینگ Angular Contact SKF
بلبرینگ Angular Contact SKF
اکتبر 19, 2019
بلبرینگ و رولبرینگ SKF
بلبرینگ و رولبرینگ SKF
اکتبر 19, 2019

بلبرینگ کف گرد SKF

بلبرینگ های کف گرد ( Thrust ball bearings )

بلبرینگ کف گرد SKF یک ردیفه ( Single direction thrust ball bearing )

در این نوع بلبرینگ ها برای موقعیت دهی محوری شافت و تحمل بار فقط از یک طرف مناسب بوده و تحت هیچ حالتی نباید بار شعاعی به آنها اعمال شود.

بلبرینگ کف گرد SKF شامل یک واشر شافت Shaft waser با شیار ساچمه , قفسه به همراه ساچمه ها و یک واشر محفظه Housing washer با شیار ساچمه است.واشر محفظه بلبرینگ کف گرد SKF بنا به نیاز می تواند به صورت تخت و مسطح Flat و یا قوسی شکل Sphered ساخته شود که در حالت دوم در صورتیکه از یک واشر نشیمنگاه Seating washer نیز استفاده شود , برینگ قادر به تطابق با ناهمراستایی های اولیه شافت خواهد بود . نظر به اینکه بلبرینگ کف گرد SKF قابل تفکیک شدن است , نصب آنها ساده است.