رولبرینگ مخروطی KOYO

رولبرینگ صنعتی KOYO
رولبرینگ صنعتی KOYO
اکتبر 19, 2019
رولبرینگ سوزنی SKF
رولبرینگ سوزنی SKF
اکتبر 19, 2019

رولبرینگ مخروطی KOYO

رولبرینگ مخروطی KOYO دارای شیار مخروطی در حلقه بالایی و پایینی بوده و جزء غلتشی نیز در آنها به شکل مخروطی می باشند.این نوع طراحی , برینگ را برای تحمل بارهای مرکب ( شعاعی و محوری ) مناسب ساخه است. قدرت تحمل بار محوری رولبرینگ مخروطی KOYO به زاویه شیار حلقه بیرونی رولبرینگ مخروطی KOYO بستگی دارد .رولبرینگ های مخروطی قابلیت تفکیک شدن داشته , حلقه داخلی به همراه قفسه و غلتک ها یک جز و حلقه بیرونی جزء ئوم را تشکیل می دهد.در انواع مختلف یک ردیفه , دو ردیفه , چهار ردیفه در دو اندازه متریک و اینچی تولید می شوند.نوع مخصوص از این برینگ ها که به TQ معروف است دارای طراحی رولبرینگ مخروطی KOYO مخصوص در لبه داخلی با غلتک هاست که عمل روانکاری را در آن محل تماس بهینه ساخته و نیز شیار غلتک ها بطور مخصوص جهت توزیع مناسب بار ساخته شده است.کاهش اصطکاک و افزایش تحمل بار رولبرینگ مخروطی از خصوصیات این نوع رولبرینگ مخروطی KOYO است.